PCC

Žmonės – Autentiškumas

Kultūrinės ir socialinės gamybos tradicijos kava

Socialinio prisitaikymo prie vienos žemės naudojimo ir labai specifinių kultūrinių bei socialinių tradicijų plėtojimo elementai apėmė žemės gamybą. kava parodyti išskirtinę visuotinę svetainės vertę. Kolektyvinės socialinės vertybės, sudarančios PCCC išskirtinumą, skatina aktyvų ir tvarų žmogaus vystymąsi. kultūrinis kraštovaizdis.

Meilė žemei ir kultūrai

Vienas ryškiausių regiono kavos augintojų savitumo elementų yra kraštovaizdžio ir kavos plantacijos, kaip jo sudedamosios dalies, vertinimas.

Ūkis pavyzdžiui, jis matomas ir prižiūrimas kaip „sodas“, kuriame kavos plantacija yra pagrindinė gėlė. Tokiu būdu ji pristatoma kaimynams, lankytojams ir užsieniečiams su nepakartojamu pasididžiavimu, atspindinčiu dideles kavos augintojų pastangas ir atsidavimą dirbant savo žemėje.

Nekilnojamojo turto atveju gyventojų tapatinimas su savo tradicijomis ir to paveldo pasisavinimas pakeitė kitas valdymo priemones, pvz., specialius reglamentus, todėl a tausojantis išsaugojimas iš minėtų elementų.

Natūralu, kad jis taip pat yra išsaugotas kaimo architektūra siejamas su auginimu ir naudojimu kava ir gamtos saugomose teritorijose, kurios supa plantacijas kava ir kurios subalansuoja regiono ekosistemas.

La turizmo veikla, kuris pastaraisiais metais gerokai išaugo, paskatino bendruomenės įsipareigojimą visapusiškai saugoti ir išsaugoti kraštovaizdžio kompleksą tiek, kiek tai buvo pagrįsta kaimo charakteriu, gamtos grožiu ir autentiškumu kraštovaizdžio kavos puoduku.

Meilė žemei ir kultūrai

La kultūros autentiškumas kavos veikla taip pat išreiškiama įvairiomis nematerialiojo paveldo formomis, pavyzdžiui, festivaliai, apranga, gastronomija ir rankdarbiai.

Tarp švenčių yra tiesiogiai susiję su kavapavyzdžiui Nacionalinės šventės kavinė, Krepšelio šventė ir Derliaus šventės. Be to, šis regionas yra kitų vakarėlių, mugių ar festivalių, reklamuojančių muziką, tradicinį folklorą, religinį įkarštį arba vietinį ar Ispanijos paveldą, lopšys.

Savo ruožtu, valstiečių apranga ir gastronomija atskleidžia regiono kultūros autentiškumą, tiek, kiek jie išliko nuo miestų įkūrimo.

Galiausiai, tarp amatai išsiskirti kai kurie susiję su kava, kaip sušlapinta skrybėlė, arba su kitomis regiono rūšimis, tokiomis kaip Gvaduair su tipiniais maisto produktais. Architektūroje taip pat yra „regioninio meistriškumo šedevrų“, kuriuos reprezentuoja medžio darbai, ypač pastatų vartuose, duryse, languose ir balkonuose.

Dvasia ir jautrumas

El regiono, kuriame yra PCCC, gyventojų dvasia ar temperamentas Ji glaudžiai susijusi su kavos kultūra ir gali būti lengvai atskiriama nuo kitų šalies regionų gyventojų.

Auginimas kava Tai prisidėjo prie tos regioninės kultūros įtvirtinimo. Pažymėtina, kad kaip simboliai regioninė tapatybė, yra darbo dvasia, verslumas, polinkis rizikuoti, nepriklausomybė ir įžūlumas; visa tai glaudžiai susiję su kavos ekonomikos plėtra.