PCC

Internetiniai dalykai - PCCC komitetai

Šiame skyriuje rasite protokolus, susijusius su skirtingais koordinavimo ir artikuliacijos atvejai sukurtas regione pagal tai, kas apibrėžta Tarpinstituciniame ir bendradarbiavimo susitarime 1769/09 ir vėlesniuose susitarimuose. Ar jie:

1) Nacionalinis valdymo komitetas ir 2) Regioninis techninis komitetas

3) PCC departamentų komitetai

4) PCC techninio turizmo pakomitetis

5) PCC aplinkosaugos komitetas

6) Ecopetrol stebėsenos grupė

7) Pietvakarių 500kV stiprinimo projekto darbo grupė

11 m. liepos 2018 d. buvo sankcionuotas 1913 m. įstatymas, kuriuo sukuriama Tarpsektorinė komisija. Kultūrinis peizažas kavos augintojas

 Norėdami sužinoti apie šiuose užsiėmimuose sprendžiamas problemas, galite spustelėti atvejį ir pasirinkti dominantį veiksmą.