PCC

Ketvirtoji ataskaita Kolumbijos kavos kultūrinio kraštovaizdžio tarpsektorinės techninės komisijos

Viena iš Kolumbijos kavos kultūrinio kraštovaizdžio tarpsektorinės techninės komisijos (CTIPCCC), sukurtos pagal 1913 m. 2018 įstatymą, funkcijų yra ta, kad kiekvienais metais rugpjūčio mėn. ji turi pateikti ataskaitą Teritorijų planavimo komisijai (COT). Respublikos suvažiavimo nutarimą apie savo veiklą ir sprendimus, taip pat investicijas ir jo koordinuojamų projektų būklę.

Siekiant užtikrinti šio valdymo tęstinumą, ši ketvirtoji CTIPCCC ataskaita pateikiama COT – institucijai, atsakingai už konsultacijų teikimą politikos ir teisės aktų raidos klausimais, dėl kriterijų, kaip pagerinti valstybės teritorinį organizavimą, ir apibrėžti politiką, turinčią įtakos teritorinei. užsakymas.

Peržiūrėti dokumentą