PCC

Penktoji ataskaita Kolumbijos kavos kultūrinio kraštovaizdžio tarpsektorinės techninės komisijos

Kolumbijos kavos kultūrinio kraštovaizdžio tarpsektorinė techninė komisija (CTIPCCC), sukurta 1913 m. 2018 m. įstatymu, vadovaudamasi to paties įstatymo 4 straipsnio „Kiekvienais metais rugpjūčio mėn. Technikas apie savo veiklą ir priimtus sprendimus, investicijas ir koordinuojamų projektų būklę turi pateikti ataskaitą Respublikos suvažiavimo Teritorijų planavimo komisijai. Ši ataskaita taip pat turi būti pateikta teritorinių subjektų, kurie yra PCCC dalis, Departamentų asamblėjoms...“, – pateikiama CTIPCCC penktojoje ataskaitoje.

Ši ataskaita parengta pagal veiksmus, kuriuos, rengdami septynis PCCC valdymo plano tikslus, atliko tarpsektorinei techninei komisijai priklausantys subjektai ir pakviesti asmenys. Šie veiksmai buvo parengti 2022 m. birželio–2023 m. birželio mėn. ir yra susiję su kavos auginimu, būstu, aplinkos tvarumu, kultūriniu turizmu, švietimu, kaimo susisiekimu ir kt.

Peržiūrėti dokumentą