പിസിസി

ടെർമിനോസ് ആൻഡ് കോഡിക്യോണിയോസ്

ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ("നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും") ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെയും അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം ഉൾപ്പെടെ ("വെബ്‌സൈറ്റ്") ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലോ അതിലൂടെയോ ലഭ്യമായ ഏത് ഉള്ളടക്കത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. Time Inc. ("Time Inc." അല്ലെങ്കിൽ "we" അല്ലെങ്കിൽ "we") നിങ്ങൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെബ്‌സൈറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെയല്ലാതെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് കൂടാതെ ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങൾ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റിയേക്കാം. വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയില്ല.

1. സ്വത്തവകാശം. നിങ്ങൾക്കും ടൈം ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റിനും ഇടയിലുള്ളതുപോലെ, ടൈം ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റ്, വെബ്‌സൈറ്റിലും എല്ലാ ഉള്ളടക്കത്തിലും (ഉദാഹരണത്തിന്, ഓഡിയോ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, ചിത്രീകരണങ്ങൾ, ഗ്രാഫിക്‌സ്, മറ്റുള്ളവ ഉൾപ്പെടെ) എല്ലാ അവകാശങ്ങളുടെയും ശീർഷകത്തിന്റെയും താൽപ്പര്യത്തിന്റെയും ഏക ഉടമയാണ്. മീഡിയ) ദൃശ്യങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ, പകർപ്പുകൾ, ടെക്‌സ്‌റ്റുകൾ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, ശീർഷകങ്ങൾ, ഷോക്ക്‌വേവ് ഫയലുകൾ മുതലായവ), കോഡുകൾ, ഡാറ്റയും അവയുടെ മെറ്റീരിയലുകളും, രൂപവും അന്തരീക്ഷവും, വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ രൂപകൽപ്പനയും ഓർഗനൈസേഷനും ഉള്ളടക്കം, കോഡുകൾ, ഡാറ്റ എന്നിവയുടെ സമാഹാരം കൂടാതെ, ഏതെങ്കിലും പകർപ്പവകാശങ്ങൾ, വ്യാപാരമുദ്ര അവകാശങ്ങൾ, പേറ്റന്റ് അവകാശങ്ങൾ, ഡാറ്റാബേസ് അവകാശങ്ങൾ, ധാർമ്മിക അവകാശങ്ങൾ, sui generis അവകാശങ്ങൾ, മറ്റ് ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾ, ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, വെബ്‌സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയലുകൾ. നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിലോ അതിലൂടെയോ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഉള്ളടക്കം, കോഡ്, ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുന്നില്ല.

2. ലിമിറ്റഡ് ലൈസൻസ്. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും കാണാനും കഴിയും, കൂടാതെ, ഈ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലോ വെബ്‌സൈറ്റിലോ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത, ആന്തരിക ഉപയോഗത്തിനായി മാത്രം വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത പകർപ്പുകളോ പ്രിന്റുകളോ ഉണ്ടാക്കുക. . വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗവും വെബ്‌സൈറ്റിലോ അതിലൂടെയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ, വാണിജ്യേതര ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ്.

3. നിരോധിത ഉപയോഗം. Time Inc. ന്റെ അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വ്യക്തമായ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും വിതരണമോ പ്രസിദ്ധീകരണമോ വാണിജ്യപരമോ പ്രൊമോഷണൽ ചൂഷണമോ, അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കങ്ങൾ, കോഡുകൾ, ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാധകമായ മറ്റേതെങ്കിലും അവകാശ ഉടമ. ഈ കരാറിൽ വ്യക്തമായി അനുവദനീയമായതൊഴിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പ്രദർശിപ്പിക്കുക, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, പകർത്തുക, പുനർനിർമ്മിക്കുക, വിതരണം ചെയ്യുക, പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക, പരിഷ്ക്കരിക്കുക, അവതരിപ്പിക്കുക, പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക, കൈമാറ്റം ചെയ്യുക, ഡെറിവേറ്റീവ് സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കം, കോഡുകൾ, ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലുകൾ. ഉള്ളടക്കം, കോഡ്, ഡാറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമായതോ അതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതോ ആയ മെറ്റീരിയലുകളുടെ അർത്ഥമോ രൂപമോ മാറ്റുകയോ, എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ, ഇല്ലാതാക്കുകയോ, നീക്കം ചെയ്യുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശ്യം മാറ്റുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. പരിമിതി, ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരമുദ്രയുടെ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യാപാരമുദ്ര, ലോഗോ, സേവന അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കുത്തക ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങളുടെ അറിയിപ്പ്. വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നോ അതിലൂടെയോ പകർപ്പവകാശമുള്ള ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം, കോഡ്, ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നെങ്കിൽ, മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ, നിങ്ങൾക്ക് പകർപ്പവകാശ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചേക്കാം. അതുപോലെ ബാധകമായ സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ, അത്തരം അനധികൃത ഉപയോഗത്തിന് നിങ്ങൾ നിയമപരമായ ബാധ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായേക്കാം.

4. വ്യാപാരമുദ്രകൾ. വെബ്‌സൈറ്റിലോ വെബ്‌സൈറ്റ് മുഖേന ലഭ്യമായ ഉള്ളടക്കത്തിലോ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാപാരമുദ്രകൾ, ലോഗോകൾ, സേവന മാർക്കുകൾ, വ്യാപാര നാമങ്ങൾ (മൊത്തം "വ്യാപാരമുദ്രകൾ") എന്നിവ ടൈം ഇൻ‌കോർപ്പറേഷന്റെയും മറ്റുള്ളവയുടെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതുമായ വ്യാപാരമുദ്രകളാണ്, അവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശ ഉടമകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതോ, ബന്ധപ്പെട്ടതോ, സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതോ ആയ സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശ ഉടമകളെ ഇകഴ്ത്തുകയോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ. ടൈം ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ലാത്ത എല്ലാ വ്യാപാരമുദ്രകളും വെബ്‌സൈറ്റിലോ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ സേവനങ്ങളിലോ അതിലൂടെയോ ദൃശ്യമാകുന്നവയോ അതത് ഉടമകളുടെ സ്വത്താണ്. ടൈം ഇങ്കിന്റെയോ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെയോ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരമുദ്ര ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ലൈസൻസോ അവകാശമോ പ്രസ്തുത വ്യാപാരമുദ്രയുടെ ഉടമകളായേക്കാവുന്ന സൂചനകൾ, എസ്റ്റൊപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നൽകുന്നതായി വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന യാതൊന്നും കണക്കാക്കില്ല. വെബ്‌സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും സേവനങ്ങളിലൂടെയോ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാപാരമുദ്രകളുടെ ദുരുപയോഗം കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

5. ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റിലോ അതിലൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ചില വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം (അത്തരം വിവരങ്ങൾ ഇനി മുതൽ "ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങൾ"). . അത്തരം ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് Time Inc.-ന്റെ വിവര ശേഖരണവും ഉപയോഗ നയങ്ങളും വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഇവിടെ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കൃത്യതയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.