പിസിസി

കൊളംബിയയിലെ കോഫി കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിന്റെ കൾച്ചറൽ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ നെറ്റ്‌വർക്കിനായി വിളിക്കുക

സാംസ്കാരിക സംരംഭങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല രൂപീകരിക്കുന്നതിന്, കല, വ്യാപാരം, പൈതൃകം, സാംസ്കാരിക, കലാപരമായ ആചാരങ്ങൾ, വ്യവസായങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക-പ്രകൃതി ടൂറിസം, ഗ്യാസ്ട്രോണമി, പ്രവർത്തനപരമായ സൃഷ്ടികൾ, നവമാധ്യമങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്ക സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സംരംഭകരെയും അസോസിയേഷനുകളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടുക. വിപണനം, പ്രമോഷൻ, സഹവാസം, നവീകരണം, സഹകരണം, പങ്കിട്ട മൂല്യ തന്ത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, സമഗ്രമായ ബിസിനസ്സ് വികസനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോഫി കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ്.

കോളിന്റെ സമാരംഭം: നവംബർ 10, 2022

കോളിന്റെ സമാപനം: നവംബർ 25, 2022 ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 മണിക്ക്.

സംരംഭകത്വ രജിസ്ട്രേഷൻ: നവംബർ 10 മുതൽ നവംബർ 25, 2022 വരെ.

തിരഞ്ഞെടുത്തവയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം: നവംബർ 28, 2022. ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക