PCC

Online ting - PCCC-komiteer

I denne delen finner du referatene knyttet til de forskjellige tilfeller av koordinering og artikulasjon opprettet i regionen i samsvar med det som er definert i den interinstitusjonelle og samarbeidsavtalen 1769/09 og påfølgende. Er de:

1) Nasjonal styringskomité og 2) Regionalt teknisk utvalg

3) PCC avdelingsutvalg

4) PCC teknisk turismeunderutvalg

5) PCC miljøutvalg

6) Økobensin overvåkingsgruppe

7) Arbeidsgruppe for Southwestern 500kV Armeringsprosjekt

Den 11. juli 2018 ble lov 1913 sanksjonert, som oppretter den tverrsektorielle kommisjonen for Kulturlandskap kaffedyrker

 For å lære om problemene som tas opp i disse øktene, kan du klikke på forekomsten og velge handlingen av interesse.