PCC

Strategisk aksjekapital - Etterforskning

cenicafe

En annen av institusjonene i kaffeforeningen som fortjener å bli fremhevet og som spiller en grunnleggende rolle i bevaringen av PCCC, er Nasjonalt forskningssenter for Kafé, Cenicafe.

Dette er regnes som forskningssenteret til kaffe viktigst i Colombia og verden. Den ble opprettet i 1938 og har ansvaret for å generere kunnskap og ny teknologi til fordel for kaffedyrkere over hele landet. Takket være det ovennevnte har PCCC-produsenter klart å implementere mer effektive, produktive og bærekraftige kultivarianter og -metoder.  Hovedkontoret ligger i Manizales kommune, avdelingen i Caldas.

Forskning og overføring

Formålet med Cenicafé er fokusert på generering av hensiktsmessige, konkurransedyktige og bærekraftige teknologier og kunnskap for å forbedre produksjonen av kaffe og dermed bidra til velvære for colombianske kaffedyrkere.

Cenicafé har siden opprettelsen mottatt støtte fra produsenter, som har muliggjort utvikling av eksperimentelle prosjekter innen alle kunnskapsområder knyttet til kaffe: fra genetiske studier for å skaffe nye varianter til forskning på industrialisering av kaffe Colombiansk sikte på å favorisere forbrukere av Kafé fra Columbia®.

Hvis du vil vite mer om Cenicafé, besøk siden www.cenicafe.org