PCC

Vilkår og betingelser

Følgende vilkår og betingelser ("Vilkårene") styrer din bruk av denne nettsiden og alt innhold som er tilgjengelig på eller gjennom denne nettsiden, inkludert alt innhold avledet fra det ("nettstedet"). Time Inc. ("Time Inc." eller "vi" eller "vi") har gjort nettstedet tilgjengelig for deg. Vi kan endre vilkårene og betingelsene fra tid til annen, når som helst uten varsel til deg, annet enn ved å legge ut endringene på nettstedet. VED Å BRUKE NETTSIDEN GODTAR DU OG GODTAR DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ANGÅENDE DIN BRUK AV NETTSIDEN. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, kan du ikke få tilgang til eller på annen måte bruke nettstedet.

1. Eiendomsrett. Som mellom deg og Time Inc. er Time Inc. den eneste og eksklusive eieren av alle rettigheter, tittel og interesser i og til nettstedet, i og til alt innhold (inkludert for eksempel lyd, fotografier, illustrasjoner, grafikk, annet media) bilder, videoer, kopier, tekster, programvare, titler, Shockwave-filer, etc.), koder, data og materialer derav, utseendet og atmosfæren, utformingen og organiseringen av nettstedet og sammenstillingen av innholdet, koder, data og materiale på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle opphavsrettigheter, varemerkerettigheter, patentrettigheter, databaserettigheter, moralske rettigheter, sui generis-rettigheter og andre intellektuelle eiendoms- og eiendomsrettigheter til samme. Din bruk av nettstedet gir deg ikke eierskap til noe av innholdet, koden, dataene eller materialet du har tilgang til på eller gjennom nettstedet.

2. Begrenset lisens. Du kan få tilgang til og se innholdet på nettstedet fra datamaskinen din eller en hvilken som helst annen enhet, og med mindre annet er angitt i disse vilkårene og betingelsene eller på nettstedet, lage individuelle kopier eller utskrifter av innholdet på nettstedet kun for din personlige, interne bruk . Bruken av nettstedet og tjenestene som tilbys på eller gjennom nettstedet er kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk.

3. Forbudt bruk. Enhver distribusjon, publisering eller kommersiell eller salgsfremmende utnyttelse av nettstedet, eller noe av innholdet, kodene, dataene eller materialet på nettstedet, er strengt forbudt, med mindre du har mottatt uttrykkelig skriftlig tillatelse fra autorisert personell fra Time Inc. eller enhver annen gjeldende rettighetshaver. Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i denne avtalen, kan du ikke laste ned, rapportere, vise, publisere, kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, modifisere, fremføre, kringkaste, overføre, lage avledede verk fra, selge eller på noen annen måte utnytte noen av innholdet, kodene, dataene eller materialet på eller tilgjengelig via nettstedet. Du samtykker videre i å ikke endre, redigere, slette, fjerne eller på annen måte endre betydningen eller utseendet til, eller endre formålet med, noe av innholdet, koden, dataene eller materialet på eller tilgjengelig via nettstedet. , inkludert, uten begrensning, endring eller fjerning av ethvert varemerke, registrert varemerke, logo, tjenestemerke eller annet proprietært innhold eller merknad om eiendomsrettigheter. Du erkjenner at du ikke får noen eierskapsrettigheter ved å laste ned opphavsrettsbeskyttet materiale fra eller gjennom nettstedet. Hvis du gjør annen bruk av nettstedet, eller innholdet, koden, dataene eller materialet på eller tilgjengelig gjennom nettstedet, annet enn det som er angitt ovenfor, kan du bryte opphavsrettslovene. copyright og andre lover i USA og andre land, så vel som gjeldende statlige lover, og du kan bli underlagt juridisk ansvar for slik uautorisert bruk.

4. Varemerker. Varemerkene, logoene, tjenestemerkene og handelsnavnene (samlet "varemerkene") som vises på nettstedet eller i innhold tilgjengelig via nettstedet, er registrerte og uregistrerte varemerker for Time Inc. og andre, og de kan ikke brukes i forbindelse med produkter og/eller tjenester som ikke er relatert til, assosiert med eller sponset av deres rettighetsinnehavere og som sannsynligvis vil forårsake forvirring for kunder, eller på noen måte som nedvurderer eller diskrediterer rettighetshaverne deres. Alle varemerker som ikke eies av Time Inc. som vises på nettstedet eller på eller gjennom nettstedets tjenester, hvis noen, er eiendommen til deres respektive eiere. Ingenting på nettstedet skal tolkes som å gi, ved implikasjon, estoppel eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke et varemerke som vises på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Time Inc. eller tredjeparter som kan være eiere av nevnte varemerke. Misbruk av varemerkene som vises på nettstedet eller på eller gjennom noen av nettstedets tjenester er strengt forbudt.

5. Brukerinformasjon. I løpet av din bruk av nettstedet og/eller tjenestene som gjøres tilgjengelig for deg på eller gjennom nettstedet, kan du bli bedt om å gi oss visse personlig tilpassede opplysninger (slik informasjon heretter kalt "Brukerinformasjon"). Time Inc.s retningslinjer for innsamling og bruk av informasjon med hensyn til personvernet til slik brukerinformasjon er angitt i nettstedets retningslinjer for personvern, som er innlemmet her ved referanse for alle formål. Du erkjenner og godtar at du alene er ansvarlig for nøyaktigheten av innholdet i brukerinformasjonen.