PCC

Fjerde rapport Tverrsektoriell tekniske kommisjon for kaffekulturlandskapet i Colombia

En av funksjonene til Intersectoral Technical Commission of the Coffee Cultural Landscape of Colombia (CTIPCCC), opprettet i kraft av lov 1913 av 2018, er at den hvert år, i august, må sende inn en rapport til Territorial Planning Commission (COT) av republikkens kongress om dens aktiviteter og beslutninger, samt investeringene og statusen til prosjektene under dens koordinering.

For å gi kontinuitet til denne ledelsen, presenteres denne fjerde rapporten fra CTIPCCC for COT, organet med ansvar for å gi råd om politikk og lovgivningsutvikling, om kriterier for å forbedre den territorielle organiseringen av staten, og definere politikk med innvirkning på territoriell bestilling.

Se dokument