PCC

DE BESTE PCCC-FOTOGRAFENE

Kaffekulturlandskapet er et fotografi i hver av sine regioner, dette er et unikt territorium som må tilegnes, ta vare på og bevares. Dette er en oppgave som starter fra selve innbyggerne, det er av denne grunn at denne anerkjennelsen for de beste fotografiene har som formål å fremme og fremheve de fire eksepsjonelle verdiene til PCCC: menneskene som dyrker kaffe, kaffekulturen for verden, kaffelaugets historiske tilstedeværelse, naturrikdom og forholdet mellom tradisjon og teknologi. Denne aktiviteten vil bli utført innenfor rammen av feiringen av 10-årsjubileet for UNESCOs erklæring om det colombianske kaffekulturlandskapet (PCCC) som verdensarvsted. 

Anropsdato: Frem til 31. mai 2022 

De valgte deltakerne vil bli annonsert på PCCC-siden

De utvalgte fotografiene vil bli publisert på PCCC-nettstedet og vil være en del av noen digitale reklamebiter av landskapet.