PCC

Femte rapport Tverrsektoriell tekniske kommisjon for kaffekulturlandskapet i Colombia

Den intersektorielle tekniske kommisjonen for kaffekulturlandskapet i Colombia (CTIPCCC), opprettet ved lov 1913 av 2018, i samsvar med bestemmelsene i paragrafen i artikkel 4 i samme lov "Hvert år, i august måned, kommisjonens intersektorielle Teknikk må sende en rapport til den territorielle planleggingskommisjonen til republikkens kongress om dens aktiviteter og beslutninger, samt investeringene og statusen til prosjektene under dens koordinering. Denne rapporten må også presenteres for avdelingsforsamlingene til de territorielle enhetene som er en del av PCCC...», presenterer den femte rapporten fra CTIPCCC.

Denne rapporten er organisert rundt handlingene som, i utviklingen av de syv målene i PCCC Management Plan, har blitt utført av enhetene som er en del av den tverrsektorielle tekniske kommisjonen og de inviterte. Disse handlingene ble utviklet i perioden mellom juni 2022 og juni 2023 og er relatert til kaffedyrking, boliger, miljømessig bærekraft, turisme med et kulturelt fokus, utdanning, landlige tilkoblinger, blant annet.

Se dokument