PCC

Folk - Vovasjon

Til tross for de vanskelige geografiske forholdene, har innbyggerne i PCC konsolidert et unikt kall for å plante og dyrke kaffe

PCCC ligger utelukkende i bakkene av fjellkjedene som tilhører de sentrale og vestlige delene av de colombianske Andesfjellene. Av hensyn til klima, jord og hydrografi har disse bakkene og deres innbyggere konsolidert et kall for å plante og dyrke kaffe.

Denne spesielle beliggenheten genererer en tilleggskarakteristikk til landskapet: overvekten av kaffedyrking åsside, med gjennomsnittlige bakker nær 50 %. Denne egenskapen har transcendentale konsekvenser for utviklingen av kaffedyrking. For det første har det motivert produsenter til å introdusere hensiktsmessige jordvernteknikker for å forhindre risikoen for overflateerosjon, for eksempel planting på tvers av skråningen, selektiv luking og opprettholdelse av tilstrekkelige nivåer av dyster. Likeledes gjør det det vanskelig å mekanisere arbeidet, noe som har bidratt til å generere en kaffedyrking arbeidskrevende, med en høy arbeidskomponent for kaffebonden og hans familie.